Wednesday, January 1, 2014

Calling Mar Roxas para sa Fireworks Injuries

Dear Mar,

Hindi naman sa pinangungunahan kita, pero buong akala ko ikaw ang kasagutan sa lahat ng problema sa Pilipinas. Bale itong mga Paputok related Injuries wala ka palang kinalaman dito. Pero kung saka-sakaling bigla kitang makita sa TV para magbigay ng statistics kung ilan ang naputukan ng Five Star o kaya Goodbye Philippines ay hindi naman ako magtataka. Sanay naman na ako.

Happy new year!

No comments:

Post a Comment